Instruktorské kurzy SSI

Instruktorské kurzy

Pojďte s námi objevovat tajemství náročnějších ponorů. Pokud jste se během svých rekreačních ponorů někdy dostali blízko k jejich hranici nebo jste ji dokonce překročili, jistě cítíte novou výzvu. A nebo se chcete potápět tak jako doposud, ale bezpečněji! Právě pro vás jsou určeny kurzy technického potápění SSI Technical Extended Range (SSI TXR). V České republice jsme jediní, kdo může v SSI TXR certifikovat až po úroveň instruktora.

Open Water Instructor – OWI

Instruktorský kurz

Tento první instruktorský kurz pomáhá budoucím instruktorům zvládnout úplný přesun z rekreačního potápění na profesionální dráhu Instruktora potápění. Během kurzu se budoucí instruktoři učí vše co budou potřebovat ke své práci – podrobně se seznamují se Standarty SSI výukového systému, učí se tvořit teoretické přednášky za pomoci všech didaktických pomůcek a v praktických cvičeních se detailně seznamují s činností instruktora pod vodou.

Kurz je velmi intenzivní a většinou trvá mezi 8 – 10 dny dle připravenosti budoucích instruktorů. Čeká vás mnoho hodin ve vodě, při samostudiu i při přípravě prezentací. Kurz může probíhat v Čechách, Chorvatsku nebo Egyptě.

Oprávnění k výuce:

Indoor Diver, Scuba Diver, Junior Open Water Diver, Open Water Diver, Advanced Adventurer, Scuba Skills Update, Try Scuba, Try Scuba Diving, Enriched Air Nitrox, and Diver Stress & Rescue.

Předpoklady pro kurz:

  • věk min 18 let
  • minimální počet ponorů 100, z toho 24 v posledním kalendářním roce
  • minimální kvalifikace – SSI Divecon, nebo ekvivalent jiné výcvikové organizace např.: PADI Divemaster, CMAS *** apod.
  • potvrzení o asistenci při výcviku studentů (dle domluvy)
  • potvrzení o dosaženém vzdělání
  • absolvovat kurz Stress & Rescue
  • absolvovat kurz První pomoci obsahující CPR /je možno absolvovat na místě
  • mít platnou lékařskou prohlídku být pojištěn pro potápění – idealní DAN – možno pojistit na místě
  • 2ks fotografie

Cena: 29 000,- Kč + 10 000,-Kč závěrečná zkouška

Specialty Instructor – SPI

Instruktorský kurz SSI

Když jste certifikování jako SSI Open Water Instructor, otevírá se vám možnost výuky dalších specializací. Existuje několik možností, jak získat toto oprávnění.

Zúčastnit se semináře Specialty Instructor vedeného aktivním instruktorem certifikace Instructor Trainer

Společně vyučovat celý program Specializace spolu s aktivním instruktorem, který je pro danou Specializaci certifikovaný

Požádat o uznání kvalifikace v těch programech, se kterými máte značné zkušenosti.

Specializace: Altitude Diving, Boat Diving, Cavern Diving, Computer Diving, Deep Diving, Digital Underwater Photography, Dry Suit Diving, Equipment Techniques, Ice Diver, Independent Diver, Navigation, Night/Limited Visibility Diving, Perfect Buoyancy, Science of Diving, Search & Recovery, Shark Diver, Waves, Tides & Currents, Wreck Diving

Advanced Open Water Instructor – AOWI

Instruktorský kurz SSI

Máte-li oprávnění vyučovat čtyři specializace (včetně Diver Stress&Rescue) a vystavili jste-li již 15 takovýchto certifikací, stáváte se automaticky AOWI. To vás opravňuje navíc vyučovat Advanced Open Water/Junior Advanced Open Water, Dive Guide, Science of Diving, Divemaster and Snorkel Instructor programy.

Po certifikaci jako aktivní Dive Control Specialist Instructor může vyučovat, dohlížet na výuku a vydávat certifikace pro následující programy:

programy Dive Control Specialist

asistovat aktivnímu instruktorovi s certifikací Instructor Trainer pod jeho přímým dohledem během kurzu Instructor Training Course (ITC).

Cena: 12 000,- Kč

SSI instruktor TXR Crossover

SSI instruktoři, kteří jsou zároveň instruktory jiné mezinárodně uznávané technické potápěčské asociace mají možnost se zúčastnit programu TechXR Crossover. Cílem programu je poskytnout kandidátovi na instruktora orientaci ve filozofii SSI, v postojích, výukových standardech, výcvikových systémech a požadovaných dovednostech pro výukové programy SSI.

Jsme jediné ITC TXR centrum v České republice a rádi vás budeme informovat o dlaších podmínkách programu SSI TXR Crossover.

Jan Lambert

Kurzy vyučuje

Moje heslo je: „Kdo se nepotápí, je podezřelý.“ Jsem trenér instruktorem SSI a trenér instruktorem TXR.

Učím veškeré kurzy nabízené Scuba Scool International a Technical Extended Range. Pojďte si to zkusit a užít s námi!